,


Permakulturalna gradnja | EkoSense

Permakulturalna gradnja

Ekološka gradnja fokusira se i na oživljavanje tradicionalnih zanata poput tesarskih vještina, kovanja željeza, grnčarije, tkanja i obrade kože. Takav graditeljski koncept omogućava aktivnost svakog sudionika, bez obzira na njihovu stručnost u kreiranju jedinstvenog životnog ambijenta.

Primjenjujući organski dizajn i zdrave materijale uz ugodne krevete i dobru kuhinju približavamo se prirodi i samima sebi.

Zahvaljujući mašti i trudu postala je privlačno utočište za meditaciju.