,


PHARE 2006 | EkoSense

PHARE 2006

Nositelj projekta:
EkoSense – Udruga za promicanje kulture življenja u skladu s prirodom 
Project manager – program EU PHARE 2006
Vanja Glogovac
Naziv projekta
 Promicanje održivog upravljanja prirodnim resursima kroz edukaciju i podizanje javne svijesti

Cilj projekta

Promicanje kulture održivosti, očuvanja okoliša i
življenja u skladu s prirodom kroz podizanje javne svijesti i znanja o održivom
upravljanju prirodnim resursima kao što je očuvanje vode i održiva gradnja

Partneri

NGO Suncokret, Gvozd

Općina Gvozd

Sisačko-moslavačka županija

Ciljane skupine

domaći i međunarodni ekološki NGO’s

obrazovne institucije i studenti

državna i javna tijela

poslovna zajednica

Krajnji korisnici

NGOs

studenti i sveučilišni profesori

lokalna zajednica i šira populacija

poslovna zajednica

stanovnici eko-sela

buduće generacije

Očekivani rezultati

osigurana edukacija o korištenju ekološki čistih,
jeftinih i dostupnih sirovina za održivu gradnju i o održivom
  upravljanju vodama

podignuta razina javne uključenosti i svijesti
donositelja odluka o važnosti i implementaciji održivog upravljanja resursima

Aktivnosti

Edukacija

Seminari/radionice za nevladine organizacije i
studente – dio I

Izgradnja prototipova kuća od bale slame, sustava
za sive vode i kompostnog wc-a

Edukativni seminar za javne vlasti i članove
lokalne zajednici

Seminar za nevladine organizacije I studente – dio II

Dani otvorenih vrata za posjetitelje

Podizanje javne svijesti

Dizajn, tisak i distribucija brošura i priručnika

Prezentacija projekta za javnost I medije

Završna konferencija projekta

Nadogradnja web-stranice

Nabavka literature za knjižnicu centra

 

Projekt je financiran iz bespovratnih sredstava fondacije EU.

EU financijska sredstva potpore:EUR 73.728