,


Seminari i događanja | EkoSense

Seminari i događanja

Seminari su održani u eko-selu Blatuša u trajanju od 4 dana i sastojali su se od praktičnog i teoretskog dijela.

Simon Dale, međunarodna eko-radionica, održana u trajanju od 10 dana (teoretski i praktični dio).

14./15.05. četvrtak/petak – Održivo upravljanje vodama – dr.sc. Božidar Yerkovich

16.05. subota – Đon Močvar – prof. Vladimir Peršin

16.05. subota – Ekološka gradnja – Bruno Motik

17.05. nedjelja – Ekološka gradnja [praktični dio],

                             – gradnja kuće od bala slame, radionica

03-12.07.  – SIMON DALE – Low Impact Living – We can live sustainably now – RADIONICA

19-27.09.  – CRISPIN MAYFIELD – Co-creator of the Naturwise Forest Garden

                         Forest Garden/Permaculture – RADIONICA

27.09.   – DAN OTVORENIH VRATA – Završetak projekta Ekosela “Blatuša”

23.10..  – IZVANREDNA SKUPŠTINA UDRUGE

TRAVANJ    – 1. STUPANJ VASTUA